/**/

Produktifiering

När väl man har en fungerande prototyp så skall produkten certifieras för en eller flera marknader.

  • I Europa är det CE-märkning som gäller och den inkluderar både emission och immunitet. Det krävs inte certifierade testplatser men företaget som står bakom produkten har ansvaret för att den klarar kraven. Därför bör man också testa den i ett testlab som jobbar seriöst.
  • För amerikanska marknaden gäller FCC-certifiering, det finns endast krav för emission men mätningar måste ske i godkända testlab. Dessutom krävs elsäkerhetstestning och detta görs av en organisation som heter Underwriters Laboratories, UL.

Jag har mångårig erfarenhet av både administration och det praktiska arbetet kring testningen. Ibland kan det vara motiverat att göra en pre-complience mätning i ett enklare testlab, för att undvika dyra ommätningar på de större testlabben. För vissa produkter är det en svår balansgång mellan att ta fram rättvisande testmetoder och att verkligen få den godkänd. När det gäller ESD-delen av CE-märkning har jag möjlighet att sätta upp en godkänd testplats samt skriva testrapport.

Förutom de formella certifieringarna kan även miljötester enligt någon/några standarder och/eller egna specialtester behövas. Detta som en led i det interna kvalitetsarbetet och målet är då att svara på frågan "Klarar produkten det vi lovat?".

När produkten är godkänd (eller kanske parallellt med certifieringen) måste även produktionshjälpmedel och/eller testutrustning tas fram samt dokumentation för denna. Även detta har jag 10-15 års erfarenhet av.

2019  P.O Olsson Innovation AB   globbers joomla templates